Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

Webdots GmbH, Max Reisener
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Niemcy
Telefon: +48 221042802
E-mail:

datenschutz_webdots

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W naszym imieniu i na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy, kontaktowych oraz założenia konta klient

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.

Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Państwa konta klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy również z dostawcy usług płatniczych i firmy kurierskiej z główną siedzibą w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Dane osobowe przekazywane są tym przedsiębiorstwom jedynie w koniecznych przypadkach celem realizacji umowy.

Przekazywanie danych kurierom
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przekażemy na jej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy podane przez Państwa w tym celu dane, chyba że zgodzą się Państwo na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

UPS
Avenue Ariane 5
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Belgium

Przekazywanie danych firmie windykacyjnej
Jeżeli pomimo upomnienia i wezwania do zapłaty, nasze roszczenie o zapłatę wynikające z umowy sprzedaży zawartej między Państwem a nami nie zostanie uregulowane, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy i windykacji niespłaconych należności, przekażemy Państwa dane do współpracującej z nami firmy windykacyjnej. W takim przypadku wierzytelność będzie ściągana bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie danych służy w tym przypadku również zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu naszych umownych roszczeń.

4. E-Mail-Newsletter i reklama wysyłana pocztą tradycyjną

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z przekazanych nam przez Państwa danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamy własnych produktów.

Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu, wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

5. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności

Badanie zdolności kredytowej
Gdy oferujemy usługę płatną z dołu, na przykład zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności lub zakup na raty, wówczas dla celów zawarcia takiej umowy, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a RODO konieczne jest zebranie informacji identyfikacyjnych i dotyczących Państwa zdolności kredytowej u wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów (tzw. wywiadowni gospodarczych). W związku z powyższym przekażemy Państwa niezbędne do sprawdzenia zdolności kredytowej dane osobowe następującemu/-ym przedsiębiorstwu/-om:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden, Niemcy

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss, Niemcy

Zasięgając informacji u tzw. wywiadowni gospodarczych wdrażamy odpowiednie środki służące ochronie Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Mogą Państwo nie zgodzić się z daną decyzją i przedstawić nam swój punkt widzenia wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Po zakończeniu realizowania umowy Państwa dane zostaną usunięte, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyrażą Państwo zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi przepisami zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych do celów, które są prawnie dozwolone i o których informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

6. Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu wyświetlenia naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla kupujących po dokonaniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (logi dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Logi dostępowe i logi serwera są przechowywane w celu analizy luk w zabezpieczeniach i są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w naszym e-sklepie dobrowolnie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Powyższe jest konieczne do realizacji celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie realizowania usług powiązanych każdorazowo z konkretnym zamówieniem, tj. usługi ochrony kupującego oraz usługi wystawiania opinii o zakupie. Pozostałe informacje zawarte zostały w polityce prywatności Trusted Shops dostępnej za pośrednictwem narzędzia Trustbadge.

7. Cookies i analityka internetowa

Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrazili Państwo na to swoją zgodę, w celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej i umożliwienia korzystanie z określonych funkcji, a także w celu wyświetlenia na stronie dopasowanych produktów oraz w celach badania rynku, nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies.

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę poprzez wysłanie nam wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

DoubleClick-Cookie
​​​​​​​
Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas dla celów analizy użytkowania naszej strony interentowej będziemy w ramach Google Analystics (zobacz niżej) wykorzystywać również tzw. pliki cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące korzystania przez Państwo z niniejszej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google DoubleClick, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google Double Click stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę i dezaktywować stosowanie cookies DoubleClick klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i możliwych ustawień w tym zakresie na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas dla celów analizy użytkowania naszej strony interentowej będziemy stosować Google (Universal) Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google Ireland Limited (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej, na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w <a href="javascript:gaOptout()">niniejszy link</a> aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas zostaną Państwo ponownie poproszeni o udzielenie zgody.

8. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Google Ads Remarketing
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Ads Remarketing, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość i dezaktywować stosowanie plików cookies wykorzystywanych do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Google Fonts
Z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Google Fonts” firmy Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i spójnym prezentowaniu treści na naszych stronach internetowych. W ramach powyższego pomiędzy Państwa przeglądarką internetową a serwerami Google nawiązane zostaje połączenie. W jego efekcie Google uzyskuje informacje o tym, iż za pośrednictwem Państwa adresu IP nawiązane zostało połączenie z naszą stroną. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google.

9. Media społecznościowe

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, z wykorzystaniem rozwiązania Shariff.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki (przyciski) serwisów społecznościowych.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i oferty na rynku. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane jako wtyczki, lecz dostępne z użyciem linka HTML. Rozwiązanie to zepewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego.

Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otwiera się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę logowania do danego usługodawcy, na której mogą Państwo (po ew. wprowadzeniu danych do logowania) uruchomić udostępnione tam przyciski np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego.. Dzięki tej integracji usługodawcy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, niezależnie od tego, czy posiadają Państwo profil u danego usługodawcy i czy są u niego w danej chwili zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (większość serwerów znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, wówczas usługodawca ten może bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo konkretnej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty/znajomi. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i oferty na rynku.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz Państwa prawa w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

https://pl-pl.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/en/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie wizyt na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, wówczas przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z poszczególnych serwisów społecznościowych. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek społecznościowych stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.

Nasza aktywność na portalach społecznościowych Facebook

Nasza aktywność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w zamieszczonych poniżej politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

10. Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie w e-sklepie

Zaproszenie do wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dokonanie oceny zakupu w naszym e-sklepie, wówczas w celu przesłania do Państwa elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl).

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

11. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych:
Webdots GmbH, Max Reisener
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg

datenschutz_webdots

+48 221042802

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Datenschutzerklärung [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] erstellt mit dem Trusted Shops [https://www.trustedshops.pl/] Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Ostatnio oglądane
Rechnung